fot. zasób IPN

Wstęp

Nie traćcie nadziei!

Jan Paweł II swoją drugą pielgrzymkę do Ojczyzny rozpoczął 16 czerwca od przyjazdu do Warszawy. W ciągu 7 dni poza stolicą odwiedził kolejno: Niepokalanów (18 czerwca), Częstochowę, Jasną Górę (18–19 czerwca), Poznań, Katowice, Jasną Górę (20 czerwca), Wrocław, Górę św. Anny (21 czerwca) i Kraków (22–23 czerwca). Papież wlał nadzieję w społeczeństwo sterroryzowane wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. stanem wojennym oraz otwarcie wsparł wolnościowe dążenia Polaków.

dr Rafał Łatka

Intro

Don't lose hope!

John Paul II began the second pilgrimage to his homeland on 16 June. The first city he visited was Warsaw. Within the next seven days he visited: Niepokalanów (18 June), Częstochowa, Jasna Góra (18-19 June ), Poznań, Katowice, Jasna Góra (20 June), Wrocław, Góra św. Anny (21 June) and Cracow (22-23 June). The Pope gave hope to Poles terrorized by Martial Law, which was introduced on 13 December 1981 and openly supported their independence aspirations.

Rafał Łatka, Ph.D.

 • Warszawa (16-18 VI)
  Warszawa (16-18 VI)
 • Niepokalanów (18 VI)
  Niepokalanów (18 VI)
 • Częstochowa (18-19 VI)
  Częstochowa (18-19 VI)
 • Poznań (20 VI)
  Poznań (20 VI)
 • Katowice (20 VI)
  Katowice (20 VI)
 • Wrocław (21 VI)
  Wrocław (21 VI)
 • Góra Św. Anny (21 VI)
  Góra Św. Anny (21 VI)
 • Kraków (21-23 VI)
  Kraków (21-23 VI)