Katowice (20 VI)

Przykładowe dokumenty wytworzone lub zgromadzone przez organa bezpieczeństwa PRL z wprowadzeniem dr Anny Badury, IPN Katowice

Na trasie drugiej pielgrzymki papieskiej do Ojczyzny znalazł się również Górny Śląsk i obie diecezje znajdujące się wówczas na jego terenie: katowicka i opolska. O zaproszenie Ojca Świętego do Piekar Śląskich zabiegał usilnie już w 1979 r. biskup katowicki Herbert Bednorz, uzasadniając to wielokrotnym uczestnictwem metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w odbywających się tam corocznie pielgrzymkach robotników.

Władze nie wyraziły jednak zgody na włączenie Piekar do planu pierwszej pielgrzymki, a mieszkańcy Górnego Śląska spotkali się z papieżem podczas mszy w Częstochowie. Jan Paweł II zapewnił ich wówczas w homilii o pragnieniu przybycia do piekarskiego sanktuarium („Nie myślcie sobie, że ja się z tego wzgórza piekarskiego tak łatwo wyprowadzę”) i przekazał dla niego dar w postaci stuły. Biskup Bednorz zapowiedział wtedy, że będzie ona czekać na Ojca Świętego i podczas upragnionego spotkania „włożymy ją Waszej Świątobliwości, kiedy przybędzie do Piekar Śląskich”.

W 1983 r., po szczegółowej analizie warunków lokalnych piekarskiego wzgórza, uznano, że nie pomieści ono spodziewanej liczby wiernych. W tej sytuacji wybór padł na lotnisko w katowickiej dzielnicy Muchowiec. Dodatkowym miejscem wizyty papieża została katedra pw. Chrystusa Króla, w której zaplanowano spotkanie z chorymi i inwalidami pracy.

Pielgrzymkę Jana Pawła II poprzedziło przygotowanie wiernych. Od końca maja po kilku dekanatach diecezji katowickiej peregrynował obraz Matki Bożej Piekarskiej, w niedziele poprzedzające przyjazd papieża ordynariusz kierował do diecezjan komunikaty dotyczące nadchodzącego spotkania, a od 13 do 15 czerwca w każdej parafii odbyło się modlitewne triduum.

Dwudziestego czerwca od 9.00 rano lotnisko zapełniało się oczekującymi na papieża pielgrzymami, którzy odmawiali różaniec, śpiewali i słuchali konferencji na temat powołań, misji i Ruchu Światło-Życie. O 11.00 z kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła wyruszyła procesja z obrazem Matki Bożej Piekarskiej, która na Muchowiec dotarła krótko przed 13.00. Obraz uroczyście intronizowano przy dźwiękach fanfar i śpiewie chóru, który razem z muzykami połączonych orkiestr liczył ponad tysiąc osób. Kolejnym punktem czuwania była odprawiona o 16.00 msza święta, której przewodniczył kardynał John Król z Filadelfii, a koncelebrowali zaproszeni biskupi oraz księża obchodzący srebrny jubileusz kapłaństwa.

Papież przyleciał z Poznania około godziny 17.40. Jego helikopter nadleciał inną trasą niż pozostałe – od strony kopalni „Wujek”, brutalnie spacyfikowanej 16 grudnia 1981 r. Po wylądowaniu, witany owacyjnie przez zmokniętych licznie zgromadzonych wiernych (przed i w trakcie spotkania przechodziły ulewne burze), przejechał pomiędzy sektorami do ołtarza. Tam został oficjalnie powitany przez biskupa Bednorza i jego współpracowników, przedstawiciela wiernych świeckich oraz reprezentantów lokalnych władz. Powitaniu przez biskupa towarzyszył symboliczny gest: ordynariusz założył papieżowi stułę, którą ten w 1979 r. podarował piekarskiej parafii.

Całe spotkanie z papieżem trwało do godziny 20.00. W trakcie nabożeństwa maryjnego Jan Paweł II poświęcił przyniesione kamienie węgielne dla budowanych kościołów i wygłosił homilię, w której nawiązał do encykliki Laborem exercens; kilka razy użył sformułowania „ewangelia pracy” i tak też zwykło się nazywać tę katowicką homilię. Znalazło się w niej wiele zdań o godności ludzkiej pracy, prawie do sprawiedliwej zapłaty oraz odpoczynku, a także o możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych. Na zakończenie wspomniał zmarłych ludzi pracy, tych, którzy stracili życie w wypadkach w kopalniach, oraz „tych, którzy niedawno zginęli w tragicznych wydarzeniach”.

Po nabożeństwie papież wraz z biskupem Bednorzem udał się do katedry na spotkanie z chorymi. Krótka modlitwa, przemówienie i indywidualne powitania chorych przez Jana Pawła II wypełniły kilkudziesięciominutową uroczystość. Na cześć Ojca Świętego muzycy Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji wraz z chórem Filharmonii Śląskiej wykonali utwór Wojciecha Kilara Victoria, napisany specjalnie na czerwcową pielgrzymkę, a inspirowany słowami „Venimus, vidimus, Deus vicit”. Z katedry papież wrócił na Muchowiec, podziękował za gorące przyjęcie i około 21.00 – żegnany tradycyjnym „Sto lat” – odleciał do Częstochowy.

Według sprawozdań przygotowanych przez katowicką Służbę Bezpieczeństwa w spotkaniu uczestniczyło około 900 tys. osób, natomiast strona kościelna liczbę pielgrzymów szacowała na 1,5 mln. Uroczystość zabezpieczało ponad 15 tys. funkcjonariuszy MO, SB i żołnierzy (na wszelki wypadek przygotowano też 14 wyrzutni gazów łzawiących i 22 armatki wodne) oraz 10 tys. członków kościelnej służby porządkowej, a także ponad 1,2 tys. osób ze służby medycznej. W ramach sprawy obiektowej „Zorza” w okresie poprzedzającym wizytę Jana Pawła II SB przeprowadziła ponad 900 rozmów ostrzegawczych z osobami znanymi z działalności opozycyjnej lub w inny sposób manifestującymi niechęć do władz. Zarekwirowano ponad 2,5 tys. ulotek i wydawnictw, a w dniu uroczystości odebrano 16 flag z napisem „Solidarność” i jeden sztandar związkowy. 59 osób zatrzymano do wyjaśnienia, a do kolegiów ds. wykroczeń skierowano 43 wnioski. Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że SB wpłynęła na stronę kościelną w sprawie liczby darów wręczonych papieżowi: planowaną przez kurię trzynastkę odrzucono, ponieważ zanadto kojarzyła się z datą wprowadzenia stanu wojennego.

dr Anna Badura

 • Wniosek o założenie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza” podpisany przez naczelnika Wydz. IV KW MO w Katowicach, ppłk. Jerzego Birnbacha, 17 I 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wniosek o założenie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza” podpisany przez naczelnika Wydz. IV KW MO w Katowicach, ppłk. Jerzego Birnbacha, 17 I 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Pismo zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach, płk. Edwarda Kasperskiego do dyrektora Dep. IV MSW, płk. Zenona Płatka dotyczące m.in. założenia podsłuchu w kurii katowickiej, 9 VI 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 422, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Pismo zastępcy Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB w Katowicach, płk. Edwarda Kasperskiego do dyrektora Dep. IV MSW, płk. Zenona Płatka dotyczące m.in. założenia podsłuchu w kurii katowickiej, 9 VI 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 422, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunki sytuacyjne z 20 VI 1983 r., godz. 10:00, 12:00 i 14:00, IPN Ka 030/177, t. 3, k. 362-364, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunki sytuacyjne z 20 VI 1983 r., godz. 10:00, 12:00 i 14:00, IPN Ka 030/177, t. 3, k. 362-364, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • 20 VI 1983 r., godz. 17.00, informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. Katowickim, IPN Ka 030/177, t. 3, k. 357–360, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  20 VI 1983 r., godz. 17.00, informacja dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w woj. Katowickim, IPN Ka 030/177, t. 3, k. 357–360, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz agentury z różnych wydziałów KW MO w Katowicach oraz jednostek terenowych przewidzianej do zabezpieczenia spotkania z papieżem w Katowicach, IPN Ka 030/177, t. 2, k. 158–166, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz agentury z różnych wydziałów KW MO w Katowicach oraz jednostek terenowych przewidzianej do zabezpieczenia spotkania z papieżem w Katowicach, IPN Ka 030/177, t. 2, k. 158–166, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Główny Zarząd Polityczny WP, Zarząd Propagandy i Agitacji – Informacja nr 9/W – wizyta papieża w Polsce, 20 VI 1983 r. – Katowice, IPN BU 2192/13 s.107-111, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Główny Zarząd Polityczny WP, Zarząd Propagandy i Agitacji – Informacja nr 9/W – wizyta papieża w Polsce, 20 VI 1983 r. – Katowice, IPN BU 2192/13 s.107-111, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Stenogramy z uroczystości z udziałem Papieża w Piekarach Śląskich i Katowicach w dn. 20 VI 1983 r., IPN BU 1585/3918, s.7-44, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Stenogramy z uroczystości z udziałem Papieża w Piekarach Śląskich i Katowicach w dn. 20 VI 1983 r., IPN BU 1585/3918, s.7-44, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Ocena realizacji operacyjnych i organizacyjnych zadań podjętych przez Wydział IV KWMO w związku z wizytą Jana Pawła II w Katowicach w dn. 20 VI 1983 r.; Dokument z 28 VI 1983 r. z zasobu Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie, IPN BU 003263/417, s.2-13, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Ocena realizacji operacyjnych i organizacyjnych zadań podjętych przez Wydział IV KWMO w związku z wizytą Jana Pawła II w Katowicach w dn. 20 VI 1983 r.; Dokument z 28 VI 1983 r. z zasobu Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie, IPN BU 003263/417, s.2-13, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza”, podpisany przez zastępcę naczelnika Wydz. IV KW MO w Katowicach, mjr. Edmunda Perka, 9 VIII 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 472–472v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wniosek o zakończenie sprawy obiektowej kryptonim „Zorza”, podpisany przez zastępcę naczelnika Wydz. IV KW MO w Katowicach, mjr. Edmunda Perka, 9 VIII 1983 r., IPN Ka 030/177, t. 1, k. 472–472v, cały dokument w załączonym pliku .pdf

 

Pliki do pobrania