Zdjęcia operacyjne SB wykonane w ramach operacji „ZORZA” (IPNBU 1585/3003)