16 VI 1983, Powitanie na lotnisku Okęcie w Warszawie

Zdjęcia z Archiwum MSW PRL (Biuro C), Spis IPN BU 024

 • Fot. nr 1. Jan Paweł II składa pocałunek na płycie lotniska Okęcie po zejściu ze schodów samolotu. 16 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-1-1
  Fot. nr 1. Jan Paweł II składa pocałunek na płycie lotniska Okęcie po zejściu ze schodów samolotu. 16 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-1-1
 • Przemawia przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński, obok niego Jan Paweł II (1L) i kardynał Józef Glemp (1P), na drugim planie w jednym rzędzie minister spraw zagranicznych Stefan Olszowski (1L), kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka (2L), kierownik Zespołu do Stałych Kontaktów ze Stolicą Apostolską Jerzy Kuberski (3L). W tle samolot pasażerski Boeing 727 włoskich linii Alitalia.
  Fot. nr 2. Powitanie Jana Pawła II na lotnisku Okęcie. 16 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-1-2
 

Zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, kolekcja zdjęć Lecha Zielaskowskiego

 
 • Widoczni m.in. kierownik Urzędu do Spraw Wyznań Adam Łopatka (z lewej, widoczny pomiędzy odwróconymi mężczyznami), metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski (z lewej, odwrócony tyłem), w rozmowie ze Stefanem Olszowskim (częściowo zasłoniętym), kierownik Zespołu do Stałych Kontaktów ze Stolicą Apostolską Jerzy Kuberski (widoczny na prawo od kard. Macharskiego), prymas Polski, kard. Józef Glemp (wśród grupy dzieci). Za dziećmi widoczny fotoreporter Ryszard Rzepecki (1P).
  Fot. nr 1: Przedstawiciele władz PRL i Episkopatu Polski oraz grupa dzieci na płycie lotniska Okęcie w oczekiwaniu na przylot papieża Jana Pawła II. 16 VI 1983 r . Sygnatura: 3/53/0/1/13/3
 • Na podium z lewej widoczny Jan Paweł II. Z prawej przed podium widoczni fotoreporterzy, w głębi żołnierze z Kampanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, w tym orkiestra i poczet sztandarowy.
  Fot. nr 2: Przewodniczący Rady Państwa Henryk Jabłoński (na podium w środku) wygłasza przemówienie na płycie lotniska Okęcie. 16 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/13/7
 • Fot. nr 3: Prymas Polski, kard. Józef Glemp (na podium z prawej) wygłasza przemówienie na płycie lotniska Okęcie. 16 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/13/13
  Fot. nr 3: Prymas Polski, kard. Józef Glemp (na podium z prawej) wygłasza przemówienie na płycie lotniska Okęcie. 16 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/13/13