16-18 VI 1983, Spotkania z wiernymi i duchowieństwem. Różne ujęcia z kościołów i ulic Warszawy

Zdjęcia z Archiwum MSW PRL (Biuro C), Spis IPN BU 024
Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez anonimowych Darczyńców (IPN BU 3506 i IPN BU 3030)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez córkę Pana Jerzego Lecha Szóstko (autorzy zdjęć: Jerzy Lech Szóstko i Edward Kucharski), IPN BU 2830

Fotografie z zasobu IPN w Gdańsku

Fotografie ze zbioru przekazanego do Oddziału IPN w Białymstoku przez Pana Jana Besztę-Borowskiego (IPN Bi 625/41)