17 VI 1983, Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia

Zdjęcia z Archiwum MSW PRL (Biuro C), Spis IPN BU 024

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Sławomira Gajduka (IPN BU 2281)

 

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego, autor zdjęć: Stanisław Składanowski (IPN BU 3493/1)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Jerzego Lecha Szóstko (autorzy zdjęć: Jerzy Lech Szóstko i Edward Kucharski), IPN BU 2830

Fotografie z zasobu IPN w Gdańsku

Fotografie ze zbioru przekazanego do Oddziału IPN w Białymstoku przez Pana Jana Besztę-Borowskiego (IPN Bi 625/41)