17 VI 1983, Msza św. na Stadionie Dziesięciolecia

Zdjęcia z Archiwum MSW PRL (Biuro C), Spis IPN BU 024

 • Fot. nr 1: Tłum wiernych na błoniach przed Stadionem X-lecia oczekuje na przyjazd Jana Pawła II. Na pierwszym planie po lewej biało-czerwony transparent, widziany od lewej strony: KPN. NIE MA / SPRAWIEDLIWEJ EUROPY BEZ POLSKI / NIEPODLEGŁEJ, pośrodku małe transparenty z napisami: GDAŃSK, w prawym dolnym rogu biały transparent z czerwonym napisem: [KOCHAMY CIĘ!] DZIĘKUJEMY! - INTERNOWANI. W górnej części po lewej stronie biały transparent z niebieskim napisem: CHRYSTUS NIE ZGODZI SIĘ NIGDY ABY CZŁOWIEK / ZOSTAŁ UZNANY TYLKO ZA NARZĘDZIE PRACY, po prawej biały transparent z napisem: OJCZE ŚWIĘTY WITAMY / INTERNOWANI. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-2-1
  Fot. nr 1: Tłum wiernych na błoniach przed Stadionem X-lecia oczekuje na przyjazd Jana Pawła II, 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-2-1
 • W tle brama stadionu nad którą rozpięty jest olbrzymi biały orzeł na czerwonym tle, na piersi orła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nad nim korona. Nad bramą fragment ołtarza.
  Fot. nr 2: Księża udzielający Komunii św. wiernym przed bramą Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-2-3-1
 • Na prawo od papieża mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee, Na lewo od niego z tyłu w czerwonym birecie prymas Polski kardynał Józef Glemp, za prymasem po prawo w czarnej komży metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski. Po prawej stronie na koronie stadionu ołtarz papieski, obok wierni.
  Fot. nr 3: Jan Paweł II przemierza płytę Stadionu X-lecia w otoczeniu duchownych, głównie biskupów. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-2-4-1

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Sławomira Gajduka (IPN BU 2281)

 

 • Fot. nr 1: Przygotowania do przyjazdu papieża. Na zdjęciu barierki oddzielające sektory na płycie Stadionu X-lecia. Przed 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-4
  Fot. nr 1: Przygotowania do przyjazdu papieża. Na zdjęciu barierki oddzielające sektory na płycie Stadionu X-lecia. Przed 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-4
 • Na pierwszym planie milicjant uzbrojony w broń automatyczną.
  Fot. nr 3. Budowa krzyża górującego nad ołtarzem umieszczonym na koronie Stadionu X-lecia. Przed 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-27
 • W tle tłum pielgrzymów siedzących na koronie stadionu.
  Fot. nr 4. Jan Paweł II w papamobile wjeżdża na Stadion X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-10
 • Po obu stronach wierni w sektorach.
  Fot. nr 5. Jan Paweł II w papamobile wjeżdża na Stadion X-lecia w towarzystwie samochodów z ochroniarzami. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-11
 • Obok wzorów stoją harcerze, po obu stronach barierek wierni.
  Fot. nr 6. Wzory kwietne na trasie przejazdu Jana Pawła II na płycie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-23
 • Fot. nr 7. Tłum pielgrzymów na koronie i płycie Stadionu X-lecia. Widoczne transparenty z logo Solidarności. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-47
  Fot. nr 7. Tłum pielgrzymów na koronie i płycie Stadionu X-lecia. Widoczne transparenty z logo Solidarności. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-47
 • Widoczny transparent o treści "Ojcze Święty kochamy cię! Dziękujemy! Internowani!".
  Fot. nr 8. Tłum pielgrzymów wznosi ręce w geście zwycięstwa na koronie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-7-15-35

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego, autor zdjęć: Stanisław Składanowski (IPN BU 3493/1)

 • Fot. nr 1. Jan Paweł II w towarzystwie celebransów wokół ołtarza na koronie Stadionu X-lecia w czasie Mszy Świętej. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-196
  Fot. nr 1. Jan Paweł II w towarzystwie celebransów wokół ołtarza na koronie Stadionu X-lecia w czasie Mszy Świętej. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-196
 • Fot. nr 2. Delegacja wiernych z darem ołtarza - kwietnym krzyżem na ołtarzu papieskim na koronie Stadionu X-lecia w Warszawie. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-926
  Fot. nr 2. Delegacja wiernych z darem ołtarza - kwietnym krzyżem na ołtarzu papieskim na koronie Stadionu X-lecia w Warszawie. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-926
 • Za papieżem prymas Polski kardynał Józef Glemp oraz mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee.
  Fot. nr 3. Ojciec Święty opuszcza Stadion X-lecia schodząc po schodach w towarzystwie duchowieństwa. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-910
 • Na pierwszym planie i ręce wiernych uniesione w geście zwycięstwa.
  Fot. nr 4. Jan Paweł II w towarzystwie celebransów wokół ołtarza na koronie Stadionu X-w czasie Mszy Świętej. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-244
 • Po obu stronach wierni w sektorach. Widoczne flagi, emblematy religijne i transparenty z logo Solidarności.
  Fot. nr 5. Jan Paweł II w papamobile wjeżdża na Stadion X-lecia w towarzystwie samochodów z ochroniarzami. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-461
 • Za papieżem mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee.
  Fot. nr 6. Jan Paweł II siedząc na tronie na ołtarzu na koronie Stadionu X-lecia rozmawia z dziećmi w strojach ludowych. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-13-232

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Jerzego Lecha Szóstko (autorzy zdjęć: Jerzy Lech Szóstko i Edward Kucharski), IPN BU 2830

 • Fot. nr 1. Członkowie Kościelnej Służby Porządkowej przy barierkach odgradzających sektory pod Stadionem X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-16
  Fot. nr 1. Członkowie Kościelnej Służby Porządkowej przy barierkach odgradzających sektory pod Stadionem X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-16
 • Fot. nr 2. Wierni gromadzący się w sektorach pod Stadionem X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-17
  Fot. nr 2. Wierni gromadzący się w sektorach pod Stadionem X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-17
 • Fot. nr 3. Wierni z Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie z flagami biało-czerwonymi zmierzają na mszę papieską na Stadion X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-30
  Fot. nr 3. Wierni z Parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie z flagami biało-czerwonymi zmierzają na mszę papieską na Stadion X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-30
 • Fot. nr 4. Radiowozy milicyjne ustawione na ulicy obok Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-34
  Fot. nr 4. Radiowozy milicyjne ustawione na ulicy obok Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-34
 • Fot. nr 5. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (3P) w towarzystwie osób z Kościelnej Służby Porządkowej na błoniach Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-36
  Fot. nr 5. Ksiądz Jerzy Popiełuszko (3P) w towarzystwie osób z Kościelnej Służby Porządkowej na błoniach Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-3-12-4-36

Fotografie z zasobu IPN w Gdańsku

 • Fot. nr 1. Panorama Stadionu X-lecia zapełnionego wiernymi w czasie mszy papieskiej. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNGd-11-3-5-16
  Fot. nr 1. Panorama Stadionu X-lecia zapełnionego wiernymi w czasie mszy papieskiej. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPNGd-11-3-5-16
 • Fot. nr 2. Ksiądz z ręką uniesioną w geście zwycięstwa na płycie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura:IPNGd-11-3-5-21
  Fot. nr 2. Ksiądz z ręką uniesioną w geście zwycięstwa na płycie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura:IPNGd-11-3-5-21

Fotografie ze zbioru przekazanego do Oddziału IPN w Białymstoku przez Pana Jana Besztę-Borowskiego (IPN Bi 625/41)

 • Fot. nr 1. Tłumy wiernych zgromadzonych na płycie i koronie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/43.
  Fot. nr 1. Tłumy wiernych zgromadzonych na płycie i koronie Stadionu X-lecia. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/43.
 • Fot. nr 2. Tłumy wiernych zgromadzonych koronie Stadionu X-lecia. Widoczny ołtarz papieski. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/66.
  Fot. nr 2. Tłumy wiernych zgromadzonych koronie Stadionu X-lecia. Widoczny ołtarz papieski. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/66.
 • Fot. nr 3. Tłumy wiernych zgromadzonych na błoniach Stadionu X-lecia. Nad bramą ozdobioną Białym Orłem widoczny ołtarz papieski. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/76.
  Fot. nr 3. Tłumy wiernych zgromadzonych na błoniach Stadionu X-lecia. Nad bramą ozdobioną Białym Orłem widoczny ołtarz papieski. 17 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/41/76.