Materiały z zasobu OIPN w Gdańsku

 

 • Informacja Departamentu I MSW z marca 1983 r. dot. zabiegów bpa L. Kaczmarka w sprawie przyjazdu Jana Pawła II do Gdańska, IPN BU 0449/31 t.6 s.131
  Informacja Departamentu I MSW z marca 1983 r. dot. zabiegów bpa L. Kaczmarka w sprawie przyjazdu Jana Pawła II do Gdańska, IPN BU 0449/31 t.6 s.131
 • Apel do mieszkańców Poznania wystosowany przed wizytą w tym mieście Jana Pawła II przez Prezydenta Andrzeja Wituskiego, dokument z zasobu KWMO w Gdańsku, IPN GD 299 s.39 s. 13
  Apel do mieszkańców Poznania wystosowany przed wizytą w tym mieście Jana Pawła II przez Prezydenta Andrzeja Wituskiego, dokument z zasobu KWMO w Gdańsku, IPN GD 299 s.39 s. 13
 • Materiały dot. udziału słuchaczy i kadry Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku w operacji kryptonim "Zorza" - apele o zachowanie spokoju, wezwania do kierowania ruchem, hasła ostrzegawcze, nakazy, IPN Gd 377/79, s.242-247
  Materiały dot. udziału słuchaczy i kadry Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku w operacji kryptonim "Zorza" - apele o zachowanie spokoju, wezwania do kierowania ruchem, hasła ostrzegawcze, nakazy, IPN Gd 377/79, s.242-247
 • Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie elbląskim z dn. 20 VI 1983 r. dot. m.in. nastrojów społecznych, komentarzy i ocen dot. przebiegu wizyty Papieża, działań i inicjatyw środowisk opozycyjnych, IPN Gd 417/5 s.210-215
  Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie elbląskim z dn. 20 VI 1983 r. dot. m.in. nastrojów społecznych, komentarzy i ocen dot. przebiegu wizyty Papieża, działań i inicjatyw środowisk opozycyjnych, IPN Gd 417/5 s.210-215
 • Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie elbląskim z dn. 20 VI 1983 r. dot. m.in. nastrojów społecznych, komentarzy i ocen dot. przebiegu wizyty Papieża, działań i inicjatyw środowisk opozycyjnych, IPN Gd 417/5 s.223-226
  Informacja o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i województwie elbląskim z dn. 20 VI 1983 r. dot. m.in. nastrojów społecznych, komentarzy i ocen dot. przebiegu wizyty Papieża, działań i inicjatyw środowisk opozycyjnych, IPN Gd 417/5 s.223-226
 • Pismo Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie z 12 VII 1983 r. do Komendanta Szkoły Podoficerskiej MO w Częstochowie z podziękowaniami za udział kadry i podchorążych w operacji krypt. ”Zorza” na terenie Częstochowy, IPN Gd 377/79 s.240
  Pismo Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie z 12 VII 1983 r. do Komendanta Szkoły Podoficerskiej MO w Częstochowie z podziękowaniami za udział kadry i podchorążych w operacji krypt. ”Zorza” na terenie Częstochowy, IPN Gd 377/79 s.240