Materiały z zasobu OIPN w Lublinie

 • Notatka informacyjna Departamentu I z dn. 10 VI 1983 r dot. spodziewanego przebiegu wizyty Papieża w Polsce w ocenie ks. Krąpca, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, IPN BU 0449/31 t.5 s.36-37, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka informacyjna Departamentu I z dn. 10 VI 1983 r dot. spodziewanego przebiegu wizyty Papieża w Polsce w ocenie ks. Krąpca, rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, IPN BU 0449/31 t.5 s.36-37, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Plan przedsięwzięć operacyjnych KWMO w Siedlcach z dn. 10 IV 1983 r. do akcji „Zorza”, IPN Lu 0426/167 s.18-25, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Plan przedsięwzięć operacyjnych KWMO w Siedlcach z dn. 10 IV 1983 r. do akcji „Zorza”, IPN Lu 0426/167 s.18-25, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Szyfrogram do naczelnika Wydziału IV KWMO w Siedlcach z KMMO w Mińsku Mazowieckim z dn. 13 VI 1983 r. dot. wypowiedzi i nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża, IPN Lu 0426/168 s.31, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Szyfrogram do naczelnika Wydziału IV KWMO w Siedlcach z KMMO w Mińsku Mazowieckim z dn. 13 VI 1983 r. dot. wypowiedzi i nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża, IPN Lu 0426/168 s.31, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja z dn. 14 VI 1983 r. o stanie przygotowań na terenie woj. siedleckiego do wizyty Jana Pawła II w Polsce, IPN Lu 0426/168 s.63-66, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z dn. 14 VI 1983 r. o stanie przygotowań na terenie woj. siedleckiego do wizyty Jana Pawła II w Polsce, IPN Lu 0426/168 s.63-66, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja Wydziału Kryminalnego KWMO w Siedlcach z dn. 15 VI 1983 r. dot. sytuacji politycznej, IPN Lu 0426/168 s.80, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja Wydziału Kryminalnego KWMO w Siedlcach z dn. 15 VI 1983 r. dot. sytuacji politycznej, IPN Lu 0426/168 s.80, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Siedlcach dn. 17 VI 1983 r. dot. opinii i komentarzy na temat pierwszego dnia wizyty Papieża, IPN Lu 0426/168 s.152, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Siedlcach dn. 17 VI 1983 r. dot. opinii i komentarzy na temat pierwszego dnia wizyty Papieża, IPN Lu 0426/168 s.152, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek KWMO w Siedlcach z dn. 18 VI 1983 r. dot. operacji krypt. „Zorza” , IPN Lu 0426/168 s.170, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek KWMO w Siedlcach z dn. 18 VI 1983 r. dot. operacji krypt. „Zorza” , IPN Lu 0426/168 s.170, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja naczelnika Wydziału V KWMO w Siedlcach z dn. 19 VI 1983 r. dot. komentarzy na temat przebiegu wizyty Papieża, IPN Lu 0426/168 s.188, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja naczelnika Wydziału V KWMO w Siedlcach z dn. 19 VI 1983 r. dot. komentarzy na temat przebiegu wizyty Papieża, IPN Lu 0426/168 s.188, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Notatka służbowa z dn. 24 VI 1983 r. z rozmowy z TW ps. Zbyszek na temat komentarzy księży i osób świeckich z obszaru dekanatu siedleckiego w związku z wizytą Papieża w PRL, IPN Lu 0426/168 s.265-267, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka służbowa z dn. 24 VI 1983 r. z rozmowy z TW ps. Zbyszek na temat komentarzy księży i osób świeckich z obszaru dekanatu siedleckiego w związku z wizytą Papieża w PRL, IPN Lu 0426/168 s.265-267, cały dokument w załączonym pliku .pdf