Materiały z zasobu DIPN w Radomiu

 • Wskazówki w sprawie współdziałania funkcjonariuszy operacyjnych z funkcjonariuszami mundurowymi w operacji krypt. Zorza – załącznik do pisma do Komendanta Wojewódzkiego MO z dn. 23 V 1983 r., IPN Ra 178/28 s.209-213, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wskazówki w sprawie współdziałania funkcjonariuszy operacyjnych z funkcjonariuszami mundurowymi w operacji krypt. Zorza – załącznik do pisma do Komendanta Wojewódzkiego MO z dn. 23 V 1983 r., IPN Ra 178/28 s.209-213, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 27 V 1983 r. dot. udziału sił porządkowych z KWMO w Radomiu w operacji krypt. Zorza, IPN Ra 178/28 s.30-32, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 27 V 1983 r. dot. udziału sił porządkowych z KWMO w Radomiu w operacji krypt. Zorza, IPN Ra 178/28 s.30-32, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Telefonogram KWMO w Radomiu z dn. 13 VI 1983 r. dot. zasad postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na udział w spotkaniach z Janem Pawłem II, IPN Ra 178/28 s.117, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Telefonogram KWMO w Radomiu z dn. 13 VI 1983 r. dot. zasad postępowania w sprawie wydawania pozwoleń na udział w spotkaniach z Janem Pawłem II, IPN Ra 178/28 s.117, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Rozkaz nr 012 Dowódcy Pułku Politycznego-Obronnego przy KW PZPR w Radomiu z dn. 13 VI 1983 r., IPN Ra 178/28 s.130-131, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Rozkaz nr 012 Dowódcy Pułku Politycznego-Obronnego przy KW PZPR w Radomiu z dn. 13 VI 1983 r., IPN Ra 178/28 s.130-131, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 23 VI 1983 r. z podziękowaniami za udział w zabezpieczaniu pobytu papieża Jana Pawła II na Ziemi Krakowskiej, IPN Ra 02/342 t.1, s.110, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 23 VI 1983 r. z podziękowaniami za udział w zabezpieczaniu pobytu papieża Jana Pawła II na Ziemi Krakowskiej, IPN Ra 02/342 t.1, s.110, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 17 VII 1983 r. z podziękowaniami za udział w zabezpieczaniu pobytu papieża Jana Pawła II na terenie woj. opolskiego, IPN Ra 02/342 t.1, s.112, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Pismo do Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 17 VII 1983 r. z podziękowaniami za udział w zabezpieczaniu pobytu papieża Jana Pawła II na terenie woj. opolskiego, IPN Ra 02/342 t.1, s.112, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Ocena wystąpień papieża oraz Biuletyn Wydziału Polityczno-Wychowawczego - dokumenty przesłane do KWMO w Radomiu za pismem przewodnim z dn. 20 VII 1983 r., IPN Ra 02/342 t.1 s.55-71, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Ocena wystąpień papieża oraz Biuletyn Wydziału Polityczno-Wychowawczego - dokumenty przesłane do KWMO w Radomiu za pismem przewodnim z dn. 20 VII 1983 r., IPN Ra 02/342 t.1 s.55-71, cały dokument w załączonym pliku .pdf