Materiały z zasobu DIPN w Kielcach

 

 • List pasterski biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego z dn. 23 V 1983 r. z okazji drugiej podróży apostolskiej Ojca św. Jana Pawła II do ziemi ojczystej, IPN Ki 014/1407 t.4 s. 3-7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  List pasterski biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego z dn. 23 V 1983 r. z okazji drugiej podróży apostolskiej Ojca św. Jana Pawła II do ziemi ojczystej, IPN Ki 014/1407 t.4 s. 3-7, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontekście realizacji operacji krypt. „Zorza” – dokument KWMO w Kielcach z dn. 30 V 1983 r., IPN Ki 014/1407 t.4 s. 36-44, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w kontekście realizacji operacji krypt. „Zorza” – dokument KWMO w Kielcach z dn. 30 V 1983 r., IPN Ki 014/1407 t.4 s. 36-44, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz osób, które nie powinny brać udziału w uroczystościach przyjazdu Papieża - dokument Grupy IV SB KRMO w Skarżysku Kamiennej z dn. 10 VI 1983 r., IPN Ki 014/1407 t.4 s. 15-15v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz osób, które nie powinny brać udziału w uroczystościach przyjazdu Papieża - dokument Grupy IV SB KRMO w Skarżysku Kamiennej z dn. 10 VI 1983 r., IPN Ki 014/1407 t.4 s. 15-15v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja nr 151/83 naczelnika Wydziału III KWMO w Kielcach z dn. 17 VI 1983 r. dot. m.in. komentarzy społecznych oraz sprawozdań z rozpracowania osób i środowisk udających się na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.5 s.128-130, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 151/83 naczelnika Wydziału III KWMO w Kielcach z dn. 17 VI 1983 r. dot. m.in. komentarzy społecznych oraz sprawozdań z rozpracowania osób i środowisk udających się na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.5 s.128-130, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja nr 146/83 naczelnika Wydziału V KWMO w Kielcach z dn. 18 VI 1983 r. dot. komentarzy społecznych nt. wizyty Papieża w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, IPN Ki 014/1407 t.5 s.117-117v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 146/83 naczelnika Wydziału V KWMO w Kielcach z dn. 18 VI 1983 r. dot. komentarzy społecznych nt. wizyty Papieża w zakładach pracy i przedsiębiorstwach, IPN Ki 014/1407 t.5 s.117-117v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja KWMO w Kielcach z dn. 18 VI 1983 r. – Inicjatywy i działania kleru rzymsko-katolickiego, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku z wizytą Papieża, organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, kolportowania ulotek prosolidarnościowych i innych nielegalnych treści, IPN Ki 014/1407 t.3 s.32-33, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja KWMO w Kielcach z dn. 18 VI 1983 r. – Inicjatywy i działania kleru rzymsko-katolickiego, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku z wizytą Papieża, organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, kolportowania ulotek prosolidarnościowych i innych nielegalnych treści, IPN Ki 014/1407 t.3 s.32-33, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Kielcach z dn. 19 VI 1983 r. dot. min. ocen, komentarzy i wypowiedzi na temat przebiegu pielgrzymki, organizacji wyjazdów osób z woj. Kieleckiego na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.3 s.43-46, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Kielcach z dn. 19 VI 1983 r. dot. min. ocen, komentarzy i wypowiedzi na temat przebiegu pielgrzymki, organizacji wyjazdów osób z woj. Kieleckiego na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.3 s.43-46, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja KWMO w Kielcach z dn. 20 VI 1983 r. – Inicjatywy i działania kleru rzymsko-katolickiego, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku z wizytą Papieża, wypowiedzi i komentarzy dot. Papieża, organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.3 s.56-58, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja KWMO w Kielcach z dn. 20 VI 1983 r. – Inicjatywy i działania kleru rzymsko-katolickiego, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku z wizytą Papieża, wypowiedzi i komentarzy dot. Papieża, organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, IPN Ki 014/1407 t.3 s.56-58, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja z-cy komendanta miejskiego MO w Kielcach z dn. 20 VI 1983 r. o sytuacji społeczno-politycznej na terenie miasta Kielce w związku trwającą wizytą Papieża w PRL, IPN Ki 014/1407 t.5 s.54-55, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja z-cy komendanta miejskiego MO w Kielcach z dn. 20 VI 1983 r. o sytuacji społeczno-politycznej na terenie miasta Kielce w związku trwającą wizytą Papieża w PRL, IPN Ki 014/1407 t.5 s.54-55, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja KWMO w Kielcach z dn. 22 VI 1983 r. – Informacja do sprawy krypt. Zorza, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża i organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, komentarzy i ocen przebiegu pielgrzymki, IPN Ki 014/1407 t.3 s.67-68, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja KWMO w Kielcach z dn. 22 VI 1983 r. – Informacja do sprawy krypt. Zorza, dot. m.in. nastrojów społecznych w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża i organizacji wyjazdów na spotkania z Papieżem, komentarzy i ocen przebiegu pielgrzymki, IPN Ki 014/1407 t.3 s.67-68, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja nr 151/83 naczelnika Wydziału V KWMO w Kielcach z dn. 23 VI 1983 r. dot. komentarzy społecznych nt. wizyty Papieża w Krakowie i rozmowy z gen. W. Jaruzelskim, IPN Ki 014/1407 t.5 s.20-21, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Informacja nr 151/83 naczelnika Wydziału V KWMO w Kielcach z dn. 23 VI 1983 r. dot. komentarzy społecznych nt. wizyty Papieża w Krakowie i rozmowy z gen. W. Jaruzelskim, IPN Ki 014/1407 t.5 s.20-21, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Informacja KWMO w Kielcach z dn. 24 VI 1983 r. dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w obiektach i środowiskach operacyjnie chronionych przez pion III SB w okresie trwania wizyty Papieża, i po jej zakończeniu, IPN Ki 014/1407 t.5 s.14-15
  Informacja KWMO w Kielcach z dn. 24 VI 1983 r. dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w obiektach i środowiskach operacyjnie chronionych przez pion III SB w okresie trwania wizyty Papieża, i po jej zakończeniu, IPN Ki 014/1407 t.5 s.14-15