Materiały z zasobu DIPN w Bydgoszczy

IPN By 077/337 t. 15, Meldunki zastępcy szefa WUSW w Bydgoszczy ds. SB o sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie bydgoskim w czasie wizyty Papieża w Polsce (16-23 VI 1983 r.)

 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 16 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 112-115
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 16 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 112-115
 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 17 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 116-118
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 17 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 116-118
 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 20 VI 1983 r, IPN By 077/337 t. 15, k. 122-125
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 20 VI 1983 r, IPN By 077/337 t. 15, k. 122-125
 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 21 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 126-128
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 21 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 126-128
 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 23 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 132-133
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 23 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 132-133
 • Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 24 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 134-135
  Meldunek dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 24 VI 1983 r., IPN By 077/337 t. 15, k. 134-135

Przykładowe materiały z zasobu Delegatury IPN w Bydgoszczy dot. wizyty Papieża w PRL w 1983 r.

 • Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Zanik” z dnia 17 VI 1983 r. w związku z podejrzeniem o prowokację ze strony władz, przez wyłączenie prądu w znacznej części Torunia, co uniemożliwiło oglądanie transmisji powitania papieża Jana Pawła II w Polsce w dniu 16 czerwca 1983 r., IPN By 081/541, s.5-6
  Wniosek o wszczęcie sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Zanik” z dnia 17 VI 1983 r. w związku z podejrzeniem o prowokację ze strony władz, przez wyłączenie prądu w znacznej części Torunia, co uniemożliwiło oglądanie transmisji powitania papieża Jana Pawła II w Polsce w dniu 16 czerwca 1983 r., IPN By 081/541, s.5-6
 • Informacja Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dot. przygotowania komunikacji kolejowej i autobusowej na okres pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN By 144/31, s.60-60v
  Informacja Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dot. przygotowania komunikacji kolejowej i autobusowej na okres pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce, IPN By 144/31, s.60-60v
 • Szyfrogram z dnia 25 maja 1983 r. KWMO ds. MO w Bydgoszczy do komend rejonowych woj. bydgoskiego w sprawie planowanego przyjazdu, w czerwcu 1983 r., papieża Jana Pawła II do Polski, IPN By 452/17, s.3-4
  Szyfrogram z dnia 25 maja 1983 r. KWMO ds. MO w Bydgoszczy do komend rejonowych woj. bydgoskiego w sprawie planowanego przyjazdu, w czerwcu 1983 r., papieża Jana Pawła II do Polski, IPN By 452/17, s.3-4
 • Przykładowy meldunek dzienny z dn. 23 VI 1983 r. Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania we Włocławku do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych o sytuacji społeczno-politycznej w woj. włocławskim, IPN By 828/93 t. 1, s.291-292
  Przykładowy meldunek dzienny z dn. 23 VI 1983 r. Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania we Włocławku do Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych o sytuacji społeczno-politycznej w woj. włocławskim, IPN By 828/93 t. 1, s.291-292
 • Pismo KWMO w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 1983 r. do Komisariatu MO w Nakle n. Notecią wraz z opracowaniem dot. oceny wystąpień publicznych papieża Jana Pawła II w dniach 16-17 czerwca 1983 r., IPN By 452/92, s.9-23
  Pismo KWMO w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 1983 r. do Komisariatu MO w Nakle n. Notecią wraz z opracowaniem dot. oceny wystąpień publicznych papieża Jana Pawła II w dniach 16-17 czerwca 1983 r., IPN By 452/92, s.9-23
 • Sprawozdanie KWMO w Bydgoszczy z dnia 6 VII 1983 r. z przebiegu ćwiczeń ROMO odbytych w dniach od 9 VI 1983 r. do 27 VI 1983 r. w związku z realizacją operacji o kryptonimie „Zorza”, IPN By 828/46 t.4, s.14-15v, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Sprawozdanie KWMO w Bydgoszczy z dnia 6 VII 1983 r. z przebiegu ćwiczeń ROMO odbytych w dniach od 9 VI 1983 r. do 27 VI 1983 r. w związku z realizacją operacji o kryptonimie „Zorza”, IPN By 828/46 t.4, s.14-15v, cały dokument w załączonym pliku .pdf