Materiały z zasobu DIPN w Bydgoszczy

IPN By 077/337 t. 15, Meldunki zastępcy szefa WUSW w Bydgoszczy ds. SB o sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie bydgoskim w czasie wizyty Papieża w Polsce (16-23 VI 1983 r.)

Przykładowe materiały z zasobu Delegatury IPN w Bydgoszczy dot. wizyty Papieża w PRL w 1983 r.