22 VI 1983 r., Msza św. w nowohuckich Mistrzejowicach

Fotografie z zasobu IPN w Krakowie

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)