22 VI 1983 r., Msza św. na krakowskich Błoniach

Fotografie z Archiwum MSW PRL (IPN BU 024)

 • Fot. nr 1. Jan Paweł II i metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski jadą ulicą Krakowa w papamobile. pozdrawiając zebranych wzdłuż ulicy wiernych. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-1
  Fot. nr 1. Jan Paweł II i metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski jadą ulicą Krakowa w papamobile. pozdrawiając zebranych wzdłuż ulicy wiernych. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-1
 • Fot. nr 2. Jan Paweł II ze stopni ołtarza pozdrawia wiernych zebranych na krakowskich Błoniach w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-2
  Fot. nr 2. Jan Paweł II pozdrawia wiernych zebranych na krakowskich Błoniach w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-2
 • Fot. nr 3. Papież Jan Paweł II nakłada koronę na głowę Chrystusa w figurze Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Obok papieża inni duchowni, w głębi kobieta w stroju ludowym. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-3
  Fot. nr 3. Papież Jan Paweł II nakłada koronę na głowę Chrystusa w figurze Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Obok papieża inni duchowni, w głębi kobieta w stroju ludowym. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-3
 • Fot. nr 4. Tłum wiernych zebrany na Błoniach krakowskich na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego unosi ręce w geście zwycięstwa. Po prawej tabliczka z napisem MIEJSCE /ZAREZERWOWANE / DLA CHORYCH. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-4
  Fot. nr 4. Tłum wiernych zebrany na Błoniach krakowskich na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-8-4
 • Fot. nr 5. Zebrany na Błoniach krakowskich tłum wiernych z rękoma uniesionymi w geście zwycięstwa na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego odprawianej przez papieża. Na pierwszym planie ksiądz w komży, za nim łańcuch utworzony z mężczyzn z Kościelnej Służby Porządkowej trzymających się pod ręce. Widoczne transparenty z napisami: SOLIDARNOŚĆ, GDAŃSK, SOLIDARNOŚĆ/WITA PAPIEŻA. W tle po prawej wzgórze Wawelskie. 22 VI 1983
  Fot. nr 5. Zebrany na Błoniach krakowskich tłum wiernych z rękoma uniesionymi w geście zwycięstwa na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego odprawianej przez papieża. 22 VI 1983
 • Fot. nr 6. Zebrany na Błoniach krakowskich tłum wiernych z rękoma uniesionymi w geście zwycięstwa na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego odprawianej przez papieża. Na pierwszym planie ksiądz w komży, za nim łańcuch utworzony z mężczyzn z kościelnej służby porządkowej trzymających się pod ręce. Widoczne transparenty z napisami: SOLIDARNOŚĆ, GDAŃSK, SOLIDARNOŚĆ/WITA PAPIEŻA. W tle po prawej wzgórze Wawelskie. 22 VI 1983
  Fot. nr 6. Zebrany na Błoniach krakowskich tłum wiernych z rękoma uniesionymi w geście zwycięstwa na mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego odprawianej przez papieża. 22 VI 1983

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)

 • Fot. nr 1. Obrazy beatyfikacyjne brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego umieszczone obok ołtarza w czasie Mszy papieskiej na krakowskich Błoniach, Na pierwszym planie duchowni. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-369
  Fot. nr 1. Obrazy beatyfikacyjne brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego umieszczone obok ołtarza w czasie Mszy papieskiej na krakowskich Błoniach, Na pierwszym planie duchowni. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-369
 • Fot. nr 2. Jan Paweł II w towarzystwie celebransów za polowym ołtarzem na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. Po prawej stronie papieża mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee. Nad ołtarzem widoczny herb papieski. Po lewej figura Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-370
  Fot. nr 2. Jan Paweł II w towarzystwie celebransów w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-370
 • Fot. nr 3. Jan Paweł II unosi kielich z konsekrowanym winem za polowym ołtarzem na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. Nad ołtarzem widoczny herb papieski. Obok papieża metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski (1L), za papieżem klęczy mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-376
  Fot. nr 3. Jan Paweł II unosi kielich z konsekrowanym winem w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-376
 • Fot. nr 4. Polowy ołtarz na Błoniach krakowskich przed mszą beatyfikacyjną brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego, których portrety widoczne są po prawej stronie. Nad ołtarzem widoczny herb papieski. Po lewej figura Matki Boskiej Bolesnej z Limanowej. Na pierwszym planie gromadzący się wierni. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-385
  Fot. nr 4. Polowy ołtarz na Błoniach krakowskich przed mszą beatyfikacyjną brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-385
 • Fot. nr 5. Jan Paweł okadza w towarzystwie celebransów polowy ołtarz na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego.22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-556
  Fot. nr 5. Jan Paweł okadza w towarzystwie celebransów polowy ołtarz na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego.22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-556
 • Fot. nr 6. Jan Paweł II przemawia za polowym ołtarzem na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-567
  Fot. nr 6. Jan Paweł II przemawia za polowym ołtarzem na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-567
 • Fot. nr 7. Księża siedzą na ziemi na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1074
  Fot. nr 7. Księża siedzą na ziemi na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1074
 • Fot. nr 8. Wierni w tym siostry zakonne klęczą za ławkami ustawionymi na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1089
  Fot. nr 8. Wierni w tym siostry zakonne klęczą za ławkami ustawionymi na Błoniach krakowskich w czasie mszy beatyfikacyjnej brata Alberta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1089
 • Fot. nr 9. Wierni podążają na papieską mszę świętą na krakowskich Błoniach. Na pierwszym planie transparent „Chlubo Polaków Ratuj Polaków” . 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1100
  Fot. nr 9. Wierni podążają na papieską mszę świętą na krakowskich Błoniach. Na pierwszym planie transparent „Chlubo Polaków Ratuj Polaków” . 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1100
 • Fot. nr 10. Wierni podążają na papieską mszę świętą na krakowskich Błoniach brzegiem Wisły W głębi Zamek Królewski na Wawelu. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1104
  Fot. nr 10. Wierni podążają na papieską mszę świętą na krakowskich Błoniach brzegiem Wisły W głębi Zamek Królewski na Wawelu. 22 VI 1983 r. IPNBU-7-14-13-1104

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Igora Witowicza (IPN Rz 739/1)

 • Fot. nr 1. Wierni zajmują sektory na krakowskich Błoniach. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/3
  Fot. nr 1. Wierni zajmują sektory na krakowskich Błoniach. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/3
 • Fot. nr 2. Wierni na krakowskich Błoniach. Widoczni: żołnierz i pracownicy służby medycznej. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/6
  Fot. nr 2. Wierni na krakowskich Błoniach. Widoczni: żołnierz i pracownicy służby medycznej. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/6
 • Fot. nr 3. Wierni na krakowskich Błoniach z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/13
  Fot. nr 3. Wierni na krakowskich Błoniach z uniesionymi w geście zwycięstwa rękami. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/13
 • Fot. nr 4. Wierni w sektorach na krakowskich Błoniach. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/22
  Fot. nr 4. Wierni w sektorach na krakowskich Błoniach. W tle ołtarz papieski. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/22
 • Fot. nr 5. Wierni zmierzają na mszę papieską na krakowskie Błonie. Widoczne flagi polskie z napisem „Solidarność Ursus” i symbolem Solidarności Walczącej. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/26
  Fot. nr 5. Wierni zmierzają na mszę papieską na krakowskie Błonie. Widoczne flagi polskie z napisem „Solidarność Ursus” i symbolem Solidarności Walczącej. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/26
 • Fot. nr 6. Wierni zmierzają na mszę papieską na krakowskie Błonie. Widoczne siostry zakonne i flagi polskie z napisem „Z podziękowaniem za opiekę / Solidarność Ursus:. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/30
  Fot. nr 6. Wierni zmierzają na mszę papieską na krakowskie Błonie. Widoczne siostry zakonne i flagi polskie z napisem „Z podziękowaniem za opiekę / Solidarność Ursus:. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/30
 • Fot. nr 7. Jeden z budynków Krakowa przy krakowskich Błoniach przystrojony flagami i transparentem z herbem papieskim. Na balkonach i oknach wierni. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/31
  Fot. nr 7. Jeden z budynków Krakowa przy krakowskich Błoniach przystrojony flagami i transparentem z herbem papieskim. Na balkonach i oknach wierni. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/31
 • Fot. nr 8. Budynek przy ul. Basztowej 15 przystrojony flagami i transparentem „Kochamy Cię Ojcze Święty”. Na balkonach i oknach wierni. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/33
  Fot. nr 8. Budynek przy ul. Basztowej 15 przystrojony flagami i transparentem „Kochamy Cię Ojcze Święty”. Na balkonach i oknach wierni. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Rz 739/1/33

Fotografie z zasobu IPN w Łodzi

 • Fot. nr 1. Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach. Niektórzy z uczestników uroczystości trzymają w rękach transparenty z napisami „Solidarność” oraz „Błogosław Kielce”. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-3
  Fot. nr 1. Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach. Niektórzy z uczestników uroczystości trzymają w rękach transparenty z napisami „Solidarność” oraz „Błogosław Kielce”. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-3
 • Fot. nr 2. Głowy wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. Widoczny transparent z napisem : „Region Mazowsze kocha Papieża””. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-8
  Fot. nr 2. Głowy wiernych zgromadzonych na krakowskich Błoniach. Widoczny transparent z napisem : „Region Mazowsze kocha Papieża””. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-8
 • Fot. nr 3. Transparent na krakowskich Błoniach o treści „Ojcze Święty bądź z nami Solidarność”: 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-9
  Fot. nr 3. Transparent na krakowskich Błoniach o treści „Ojcze Święty bądź z nami Solidarność”: 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-9
 • Fot. nr 4. Transparent na krakowskich Błoniach o treści „Miłość / Solidarność”: 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLD-16-2-4-10
  Fot. nr 4. Transparent na krakowskich Błoniach o treści „Miłość / Solidarność”: 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLD-16-2-4-10
 • Fot. nr 5. Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach. Niektórzy z uczestników uroczystości trzymają w rękach transparenty z napisami „Solidarność”. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-15
  Fot. nr 5. Wierni zgromadzeni na krakowskich Błoniach. Niektórzy z uczestników uroczystości trzymają w rękach transparenty z napisami „Solidarność”. 22 VI 1983 r. Sygnatura: IPNLd-16-2-4-15