22 VI 1983 r., Msza św. na krakowskich Błoniach

Fotografie z Archiwum MSW PRL (IPN BU 024)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Igora Witowicza (IPN Rz 739/1)

Fotografie z zasobu IPN w Łodzi