23 VI 1983 r., Pożegnanie przed odlotem z lotniska w Balicach

Fotografia przekazana do IPN przez anonimowego Darczyńcę (IPN BU 3030/2)

Fotografia z Archiwum MSW PRL (IPN BU 024)

Fotografia z zasobu IPN w Krakowie

Fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego