Materiały z zasobu OIPN w Szczecinie

 • Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 18 V 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. m.in. wypowiedzi biskupów w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża, odczytu nt. nauczania Jana Pawła II, organizacji wyjazdów na spotkanie z Papieżem, IPN Sz 0012/20 t.3 s.48-50, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 18 V 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. m.in. wypowiedzi biskupów w związku ze zbliżającą się wizytą Papieża, odczytu nt. nauczania Jana Pawła II, organizacji wyjazdów na spotkanie z Papieżem, IPN Sz 0012/20 t.3 s.48-50, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz z 31 V 1983 r. osób z terenu województwa szczecińskiego objętych działaniami operacyjnymi krypt. Zorza, IPN Sz 0012/269 t.3 s.30-35, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz z 31 V 1983 r. osób z terenu województwa szczecińskiego objętych działaniami operacyjnymi krypt. Zorza, IPN Sz 0012/269 t.3 s.30-35, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Szyfrogram do naczelnika Wydziału IV KWMO w Częstochowie z 1 VI 1983 r. dot. wyjazdu pielgrzymów z diecezji szczecińskiej na spotkanie z Papieżem, IPN Sz 0012/20 t.3 s.78, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Szyfrogram do naczelnika Wydziału IV KWMO w Częstochowie z 1 VI 1983 r. dot. wyjazdu pielgrzymów z diecezji szczecińskiej na spotkanie z Papieżem, IPN Sz 0012/20 t.3 s.78, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek specjalny naczelnika Wydziały Paszportów KWMO w Szczecinie z dn. 9 VI 1983 r. dot. planowanych wyjazdów – pielgrzymek związanych z wizytą papieża w terenu woj. szczecińskiego, IPN Sz 0012/269 t.3 s.47-49, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek specjalny naczelnika Wydziały Paszportów KWMO w Szczecinie z dn. 9 VI 1983 r. dot. planowanych wyjazdów – pielgrzymek związanych z wizytą papieża w terenu woj. szczecińskiego, IPN Sz 0012/269 t.3 s.47-49, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz osobowych źródeł informacji Wydziału III-1 udających się na spotkanie z Papieżem w Częstochowie i Poznaniu z dn. 8 VI 1983 r., IPN Sz 0012/20 t.3 s.95, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz osobowych źródeł informacji Wydziału III-1 udających się na spotkanie z Papieżem w Częstochowie i Poznaniu z dn. 8 VI 1983 r., IPN Sz 0012/20 t.3 s.95, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Wykaz z dn. 8 VI 1983 r. agentury udającej się na spotkania z Papieżem w Poznaniu i Częstochowie, IPN Sz 0012/20 t.3 s.96-97, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Wykaz z dn. 8 VI 1983 r. agentury udającej się na spotkania z Papieżem w Poznaniu i Częstochowie, IPN Sz 0012/20 t.3 s.96-97, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 12 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. wypowiedzi osób duchowych i świeckich w związku ze zbliżającym się przyjazdem Papieża, m.in. podczas mszy św. w katedrze szczecińskiej w dn. 11 VI 1983 r., IPN Sz 0012/20 t.3 s.109-114, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Szyfrogram naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 12 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. wypowiedzi osób duchowych i świeckich w związku ze zbliżającym się przyjazdem Papieża, m.in. podczas mszy św. w katedrze szczecińskiej w dn. 11 VI 1983 r., IPN Sz 0012/20 t.3 s.109-114, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Notatka służbowa Wydziału IV MO w Goleniowie z dn. 16 VI 1983 r. dot. wyjazdów mieszkańców Goleniowa i okolicznych parafii na spotkania z Papieżem w Częstochowie i Poznaniu, IPN Sz 0012/220 t.3 s.141-142, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Notatka służbowa Wydziału IV MO w Goleniowie z dn. 16 VI 1983 r. dot. wyjazdów mieszkańców Goleniowa i okolicznych parafii na spotkania z Papieżem w Częstochowie i Poznaniu, IPN Sz 0012/220 t.3 s.141-142, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 16 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, tematów bieżących dyskusji i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.167-171, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 16 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, tematów bieżących dyskusji i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.167-171, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 18 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, komentarzy na temat przebiegu wizyty papieskiej i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.149-153, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 18 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, komentarzy na temat przebiegu wizyty papieskiej i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.149-153, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 20 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, komentarzy na temat przebiegu wizyty papieskiej i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.187-188, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Meldunek operacyjny naczelnika Wydziału IV KWMO w Szczecinie z dn. 20 VI 1983 r. z przebiegu operacji „Zorza” dot. różnych form działalności antysocjalistycznej związanej z przyjazdem Papieża, kolportowania ulotek i innych nielegalnych treści, organizacji wyjazdów, dekorowania budynków, spotkań osób zaangażowanych w działalność opozycyjną, komentarzy na temat przebiegu wizyty papieskiej i nastrojów społecznych, IPN Sz 0012/220 t.3 s.187-188, cały dokument w załączonym pliku .pdf
 • Ocena z dn. 27 VI 1983 r. przygotowań i przebiegu operacji krypt. „Zorza” na terenie woj. Koszalińskiego, IPN Sz 443/62 s.338-345, cały dokument w załączonym pliku .pdf
  Ocena z dn. 27 VI 1983 r. przygotowań i przebiegu operacji krypt. „Zorza” na terenie woj. Koszalińskiego, IPN Sz 443/62 s.338-345, cały dokument w załączonym pliku .pdf