Katowice (20 VI)

Nabożeństwo Maryjne na lotnisku Muchowiec w Katowicach, 20 VI 1983 r.

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego, autor zdjęć: Stanisław Składanowski (IPN BU 3493)

Fotografia ze zbioru stanowiącego część biblioteczki zakładowej działającej przy b. Komitecie Zakładowym NSZZ „Solidarność”, funkcjonującym przy Przedsiębiorstwie Geologicznym w Warszawie przekazane przez Panią Teresę Miłosz (IPN BU 2598)

Fotografie operacyjne z zasobu IPN w Katowicach (IPN Ka 030/177 t.3)