Wrocław (21 VI)

Fotografie z Archiwum MSW PRL (IPN BU 024)

 

 

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)

Fotografie z zasobu Oddziału IPN W Szczecinie, dar Pani Małgorzaty Kuwik (IPN Sz 706/22)

 

Działacze „Solidarności Walczącej” w czasie mszy św. z udziałem papieża Jana Pawła II w 1983 roku we Wrocławiu, fotografia operacyjna, IPNBU-7-6-16-4. Zapraszamy na portal https://sw.ipn.gov.pl/