Niepokalanów (18 VI)

Fotografia z Archiwum MSW (IPN BU 024)

 • Fot. nr 1. Jan Paweł II modli się w celi ojca Maksymiliana Marii Kolbego, w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. Za papieżem od lewej klęczą: generał zakonu franciszkanów konwentualnych ojciec Błażej Kruszyłowicz, prymas Polski kardynał Józef Glemp, metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski. 18 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-4-1
  Fot. nr 1. Jan Paweł II modli się w celi ojca Maksymiliana Marii Kolbego, w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 18 VI 1983 r. Sygnatura: IPNBU-7-14-4-1

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN Oddział w Białymstoku przez Pana Jana Beszta-Borowskiego (IPN Bi 625/3 i 625/41)

 • Fot. nr 1. Śmigłowiec MI-8 z Janem Pawłem II przed wylądowaniem na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 18 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/3/14
  Fot. nr 1. Śmigłowiec MI-8 z Janem Pawłem II przed wylądowaniem na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 18 VI 1983 r. Sygnatura: IPN Bi 625/3/14
 • Fot. nr 2. Śmigłowiec MI-8 z Janem Pawłem II na ląduje na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/28
  Fot. nr 2. Śmigłowiec MI-8 z Janem Pawłem II na ląduje na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/28
 • Fot. nr 3. Ołtarz ustawiony na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy. Moment składania darów, kilka osób klęczy przed siedzącym na tronie Janem Pawłem II. W rogu ołtarza figury Niepokalanej i Św. Maksymiliana Kolbe. Ołtarz otoczony przez wiernych. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/29
  Fot. nr 3. Ołtarz ustawiony na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/29
 • Fot. nr 4. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy unoszą ręce w geście zwycięstwa. Widoczne flagi polskie, papieskie i amerykańskie. Widoczny transparent przedstawicieli Polonii Amerykańskiej z napisem: New Britain wita Ojca Świętego. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/32
  Fot. nr 4. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy unoszą ręce w geście zwycięstwa. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/32
 • Fot. nr 5. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/37
  Fot. nr 5. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/37
 • Fot. nr 6. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. Pośród tłumu widoczni byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych z apaszkami w paski. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/38
  Fot. nr 6. Wierni na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 625/41/38

Zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, kolekcja zdjęć Lecha Zielaskowskiego

 • .Fot. nr 1. Ołtarz na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. Przemawia Jan Paweł II, na lewo od niego siedzi prymas Polski kardynał Józef Glemp, oraz stoi mistrz papieskich ceremonii liturgicznych ksiądz John Magee. Na krzesłach siedzą współcelebransi 18 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/15/1
  Fot. nr 1. Ołtarz na polach obok Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie w czasie mszy papieskiej. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/15/1
 • Fot. nr 2. Papież Jan Paweł II raz z innymi duchownymi otoczony przez tłumu wiernych po przylocie do Niepokalanowa. W głębi widoczne dwa śmigłowce MI-8. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/15/3
  Fot. nr 2. Papież Jan Paweł II raz z innymi duchownymi otoczony przez tłumu wiernych po przylocie do Niepokalanowa. W głębi widoczne dwa śmigłowce MI-8. 18 VI 1983 r. Sygnatura: 3/53/0/1/15/3