Niepokalanów (18 VI)

Fotografia z Archiwum MSW (IPN BU 024)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN Oddział w Białymstoku przez Pana Jana Beszta-Borowskiego (IPN Bi 625/3 i 625/41)

Zdjęcia z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego, kolekcja zdjęć Lecha Zielaskowskiego