Częstochowa (18-19 VI)

Pobyt Jana Pawła II w Częstochowie, wieczorne spotkanie z młodzieżą, 18 VI 1983 r. i Msza święta z okazji 600-lecia cudownego obrazu Madonny z Dzieciątkiem, 19 VI 1983 r.

Zdjęcia z Archiwum MSW (Biuro C), Spis IPN BU 024

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pana Stanisława Składanowskiego, autor zdjęć: Stanisław Składanowski (IPN BU 3493/1)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Panią Marię Glińską (IPN Sz 512/5)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez anonimowego darczyńcę (IPN BU 3030)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN Oddział w Białymstoku przez Pana Jana Besztę-Borowskiego (IPN Bi 625/41)
{GALERIA:416964-416967-416970-416973-416979}