Przygotowania do spotkania z Papieżem

Fotografie z zasobu IPN w Krakowie