Góra Św. Anny (21 VI)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)