Góra Św. Anny (21 VI)

Fotografie ze zbioru przekazanego do IPN przez Pan Stanisława Składanowskiego (IPN BU 3493/1)

 • Fot. nr 1. Jan Paweł II pozdrawia wiernych z podwyższenia ołtarza podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-212
  Fot. nr 1. Jan Paweł II pozdrawia wiernych z podwyższenia ołtarza podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-212
 • Fot. nr 2. Jan Paweł II przemawia podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny, za nim figura Św. Anny tzw. „Samotrzeć”. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-216
  Fot. nr 2. Jan Paweł II przemawia podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny, za nim figura Św. Anny tzw. „Samotrzeć”. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-216
 • Fot. nr 3. Jan Paweł II przemawia podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-223
  Fot. nr 3. Jan Paweł II przemawia podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-223
 • Fot. nr 4. Orkiestra z uniesionymi w górę instrumentami u stóp ołtarza papieskiego podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-224
  Fot. nr 4. Orkiestra z uniesionymi w górę instrumentami u stóp ołtarza papieskiego podczas nieszporów maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-224
 • Fot. nr 5. Jan Paweł II przyjmuje dary od wiernych siedząc na tronie papieskim. Nad nim biskup metropolita Opolski, Alfons Nossol, na prawo od niego papieski kamerdyner Angelo Gugel. W lewym górnym rogu figura Św. Anny tzw. „Samotrzeć”. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-285
  Fot. nr 5. Jan Paweł II przyjmuje dary od wiernych siedząc na tronie papieskim. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-285
 • Jan Paweł II w towarzystwie m. in. metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego (za papieżem po prawej) i metropolity opolskiego biskupa Alfonsa Nossola (za papieżem po lewej) pozdrawiany przez wiernych.
  Fot. nr 6. Jan Paweł II zmierza na nieszpory maryjne na Górze Świętej Anny 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-287
 • Fot. nr 7. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-636
  Fot. nr 7. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-636
 • Fot. nr 8. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-640
  Fot. nr 8. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-640
 • Fot. nr 9. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny z uniesionymi rękami stoi na ławkach. Widoczny transparent: „Błogosław Ojcze Głuchoniemym”. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-641
  Fot. nr 9. Tłum wiernych zgromadzonych na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny z uniesionymi rękami stoi na ławkach. Widoczny transparent: „Błogosław Ojcze Głuchoniemym”. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-641
 • Fot. nr 10. Milicjanci zgromadzeni na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-657
  Fot. nr 10. Milicjanci zgromadzeni na nieszporach maryjnych na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-657
 • Na pierwszym planie dziewczyna w stroju ludowym trzyma transparent z napisem „Prudnik” oraz zdjęciem Krzyża i Jana Pawła II.
  Fot. nr 11. Pielgrzymi wysiadający z autokarów i zmierzający na nieszpory maryjne na Górze Świętej Anny. 21.06.1983 r. IPNBU-7-14-13-660.